Oddělení plastické chirurgie je součástí FN Plzeň od roku 1966. Je akreditovaným pracovištěm, které zajišťuje pregraduální výuku studentů a postgraduální vzdělávání lékařů. Oddělení plastické chirurgie zajišťuje komplexní péči v oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie jako jediné pracoviště v západních Čechách.