O nás

V 60. letech přichází do FN Plzeň první atestovaný plastický chirurg MUDr. Ludvík Hasman. Zkušenosti a atestaci získal na klinice plastické chirurgie v Brně pod vedením prof. MUDr. Václava Karfíka. Příchodem MUDr. Hasmana lze datovat vznik pracoviště plastické chirurgie ve FN Plzeň.  Na chirurgické klinice je vyčleněno 13 lůžek pro potřebu plastické chirurgie. Tato lůžka jsou součástí chirurgického oddělení a ze sesterského kolektivu je vyčleněna jedna sestra – Hana Pechová pro práci s MUDr. Hasmanem.   Náplní práce oddělení jsou především rekonstrukční výkony – defekty kůže a měkkých tkání, kožní nádory, popáleniny, chirurgie ruky, vrozené vývojové vady a jen sporadicky a okrajově estetické operace.  Přesto oddělení zajišťuje péči plastické chirurgie v rámci celého Západočeského regionu.
 
Začátkem 70. let  získává MUDr. Hasman dalšího lékaře – MUDr. Martu Královou a v tomto již tříčlenném kolektivu pokračuje ordinář MUDr. Ludvík Hasman v dalším rozvoji plastické chirurgie ve FN Plzeň. Jako jeden z prvních plastických chirurgů v republice začíná provádět augmentace – zvětšení prsů pomocí prsních implantátů.  Jako první prsní implantáty jsou v ČSSR používané Wichterleho gely. Dochází tak k výraznému rozvoji estetických operací na tomto pracovišti. Koncem 70. let odchází MUDr. Marta Králová z FN Plzeň na kliniku plastické chirurgie do Brna a na plastickou chirurgii přichází MUDr. Vlastimil Bursa.
 
V roce 1984 odjíždí MUDr. Ludvík Hasman jako expert ČSSR  do zahraničí a na pracoviště plastické chirurgie přichází MUDr. Jiří Šolc. V prosinci 1984 neočekávaně MUDr. Ludvík Hasman ve věku 60-ti let v zahraničí umírá. Jeho zastoupením je pověřen MUDr. Vlastimil Bursa. Tříčlenný pracovní kolektiv plastické chirurgie se koncem 80. Let rozšiřuje o dalšího lékaře MUDr. Tomáše Kydlíčka. Oddělení v rámci chirurgické kliniky se několikrát v areálu FN Bory stěhuje. Nadále však dochází k rozšiřování činnosti jak ambulantní, tak lůžkové – operační.
 
V roce 1994 nastává zlom v další činnosti a rozvoji oboru plastické chirurgie ve FN Plzeň. Vzniká samostatné oddělení plastické chirurgie, které je umístěno v areálu v nově se rozvíjející části plzeňské fakultní nemocnice na Lochotíně, kde je prvním chirurgickým oborem.  Do funkce primáře je jmenován stávající vedoucí pracovník pracoviště plastické chirurgie MUDr. Vlastimil Bursa.
 
V dalších letech nastává výrazný rozvoj oboru plastické chirurgie ve FN Plzeň, rozšíření činnosti ambulantní, lůžkové, operační, konsiliární, což je umožněno příchodem dalších lékařů.
 
V  současné  době tvoří tým 7 lékařů, pod vedením primářky MUDr.  Inky Třeškové,  Ph.D.